PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI
TR
EN


Personel Daire Başkanlığı >YÖKten Gelen Yazılar
YÖKten Gelen Yazılar

Eşdeğerlilik - Ünvan - Üstöğrenim Hakkında
Makine Mühendisi Lisans ve İleri Teknolojisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrenimi Hakkında YÖK'ün Kararı
Fizyoterapi Lisans Spor Fizyolojisi Yüksek Lisans Öğrenimi Hakkında YÖK'ün Kararı
İletişim Tezli Yüksek Lisans Öğrenimi Hakkında YÖK'ün Kararı
Resim Baskı Programının Görsel Sanatlar Alanı Hakkında YÖK'ün Kararı
Seyahat İşletmeciliği Programı ile Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Programı Kararının yeniden İncelenmesi Hakkında YÖK'ün Kararı
Kimya Bölümü Mezunlarının Diplomada Kimyager Unvanı Yazılması Hakkında YÖK'ün Kararı
Tasarım Doktora Hakkında YÖK'ün Kararı
Seramik programı Görsel Sanatlar Dalı Hakkında YÖK'ün Kararı
Sağlık Fizikçisi Olarak Görev Yapan Fizik Fizik Mühendisliği Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Unvanı Hakkında YÖK'ün Kararı
Seyahat İşletmeciliği Programı İle Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Programı Hakkında YÖK'ün Kararı
Tarım Ekonomisi Bölümü İle Ziraat Ekonomisi Bölümü Eş Değerliliği Hakkında YÖK'ün Kararı
Spor Pedagojisi Anabilim Dalı Hakkında YÖK Kararı
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı Eş Değerliliği Hakkında YÖK'ün Kararı
Heykel bölümün Resim Bölümü ile eşdeğerliği hk
İletişim Fak.sinema ve Televizyon bölümü Akademik ilanlarda Sinema ve Televizyon ve Radyo,Televizyon ve Sinema pr.hk
Moda ve Tekstil Tasarımı Programn eşdeğerliği hk
Spor Yöneticiliği hk
Su Bilimleri ve Mühendisliği Programı ile Su Ürünleri Mühendisliği Programı eşdeğerliği hk.
Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay Mühendisliği Programın Eşdeğerliliği Hakkında YÖK'ün Görüşü
Türkoloji Anabilim Dalı YüksekLisans Programı Eşdeğerliliği Hakkında YÖK'ün Görüşü
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi yüksek lisans öğrenimi hemşirelik ve sağlık memurluğu üst öğrenimi hk
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yüksek Lisans Eşdeğerliği
İşletme Yönetimi tezli yüksek lisans programı hk.
Nufüs ve Vatandaşlık Program mezunlarının unvanı hk.
Adli Bilimler Bölümünün Tıbbi Laboratuvar kadrosunda çalışmaları halinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında değerlendirilmesi hk.
Türkoloji Anabilim DAlı Yüksek Lisans Programı Çağdaş Türk Lehçeleri Programına Eşdeğerliliği Hakkında YÖK'ün Kararı
Teknik Eğitim Fakültesi İle Mesleki Eğitim Fakültesi Altında Yer Alan Teknik Öğretmen Unvanı Alan Programların Aynı Kapsamda Sayıldığı Hakkında YÖK'ün Kararı
Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı İle Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı Eşdeğerliliği Hakkında YÖK'ün Kararı
Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği Önlisans Programı Hakkındaki YÖK'ün Kararı
Muhasebe ve Denetim Yükseklisans Programı Hakkında YÖK'ün Kararı
Biyomühendislik Programı İle Genetik ve Biyomühendislik Programı Eşdeğerlik Hakkında YÖK'ün Kararı
Çocuk Gelişimi vb. Programların Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Unvanını Kullanıp Kullanamayacağı Hakkında YÖK'ün Kararı
İ.İ.B.F Mezunlarının Başvurduğu Yerlere Başvuran Programlar Hakkında YÖK'ün Kararı
Klinik Psikolojisi Unvanı Hakkında YÖK'ün Kararı
Sağlıkta Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Yükseklisans Öğrenimi Sonucu Uzman Hemşire Hakkından Yararlanıp Yararlanamayacağı Hakkında YÖK'ün Kararı
Sosyal Bölümler Kapsamı Hk. YÖK yazısı.
Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Ünvanı Alan Programlar Hk. YÖK yazısı
Atık Yönetim Ön Lisans Programı Unvanı Hakkında YÖK'ün Kararı
Basın ve Yayın Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı hakkında YÖK yazısı
Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Unvanı Alan Lisans Programları Hakkında YÖK'ün Görüşü
İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı Programının Mimatlık Programı İle Eşdeğerliliği Mimar Kadrolarına Atanma Talepleri Hakkında YÖK'ün Kararı
Marka İletişimi ve Medya Ve İletişim Ön Lİsans Programları Hakkında YÖK'ün Kararı
Tezli ve Tezsiz Yüksek Mühendis Yükseklisansı Öğrenimi Hakkında YÖK'ün Kararı
Lisansüstü Öğrenimlerde Diploma Denklik Belgesi
LisansÜstü Öğrenimlerde Diploma Denklik Belgesi İstenilecek sağlık Alanları Hakkında YÖK'ün Kararı
TIPDİL Sınavı Hakkında YÖK'ün Kararı
Tıp Fakültesinde Ana Dal Uzmanlığını Tamamlayarak Yan dal Uzmanlığına Başlayanların Aynı Anda Adı Geçen Enstitüde başka Bir Doktora Programına Kayıt Yaptırıp Yaptırmayacağı Hakkında YÖK'Kararı
İç Mimar Programı Mezunlarının Mimar Kadroları Hakkında YÖK'ün Kararı
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümünün Turizim, Turizm İşlt. ve Otelcilikle Eşdeğer Olup OLmadığı Hakkında
Biyokimya Bölüm Mezunlarının Beşeri Tıbbi İmalathaneler Yönetmeliği Kapsamı hakkında YÖK Yazısı
İç mimar Programı Mezunlarının Mimar Kadroları hakkında YÖK yazısı
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrenimi hakkında YÖK Yazısı
Yönetim Bilişim Sistemleri ile İşletme Bilgi Yönetimi Bölümlerinin Nitelik Kod Hakkında YÖK yazısı
Araştırma Görevlilerinin atanmasındaki Yasal Öğrenim Süresi Hakkındaki YÖK'ün Kararı
El Sanatları Tasarımı ve Üretim Bölümü Mezunlarının Teknik Hizmet Sınıfı Hakındaki YÖK'ün Kararı
Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünün Mesleki Teknik bir öğrenim Olması Hakkındaki YÖK'ün Kararı
Hakkında Disiplin Soruşturması Yürütülen Kamu Görevlisinin Üyesi Olduğu Sendika Temsilcisinin Disiplin Kurullarında Yer alıp Lamayacağı Hakkındaki YÖK'ün Görüşü 31-10-2016
Sağlıkta Lisans Tamamlama Programlarının Üst Öğrenimleri Hakkında YÖK'ün Kararı
Sevk Tehir İşlemleri ile ilgili YÖK'ün yazısı
YÖK Dil- Ek Koşullar ile ilgili YÖK'ün kararı
Bazı Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Sayılarında Azalmalar olması ve Yeterliliklerinin Sağlanması Amacıyla Sıkıntılar Yaşanmasından Kaynaklandığına İlİşkin YÖK'ün görüşü
Elektronik Mühendisliği Bölümü İle Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Hakkındaki YÖK'ün Kararı
İnsan Kaynakları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Öğreniminin İnsan Kaynakları Anabilm daiı İle Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkındaki YÖK'ün Kararı
Temel Bilimler Bölümü ile Geleneksel Türk Müziği Bölümü Eşdeğerliliği Hakkında YÖK'ün Kararı
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Uluslararsı Ticaret ve Finansman bölümü Mezunlarının Kamu ve Özel Sektör Personel alımlarında istihdam edilebileceklerine İlişkin YÖK'ün Kararı
Yükseköğretim Yabancı Dil Sınavının (YÖKDİL) Sınavının ÖSYM tarafından Yapılan Yabancıl Dil Seviye Tespit Sınavı Olarak Belirlenmesine İlişkin YÖK'ün Kararı
Finansal Ekonomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile Eşdeğer olup olmadığı hakkında
İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalının, İnsan Kaynakları Anabilim Dalı ile Eşdeğer olup olmadığı hakkında
Gelenksel Türk sanatları Mezunlarının Dekoritif Sanatlar ile Görsel Sanatlar Öğretmenliğine Atanıp Atanmaycağı Hakkında
GRE ve GMAT sınavlarının Lisansüstü Öğreci Kabulunde ALES'e eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında
Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği ve Sağlık Yönetimi Programlarının Sağlık Yönetimi Olarak Değiştrilmesi Hakkında
Seramik Bölümü Mezunlarının Seramik Sanatçısı Unvanının Verilip Verilmeyeceği Hakkında
IELTS Sınavının Merkezi Yabancı Dil Sınavıyla Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında
Ses Eğitimi Bölümü ile Temel Bilimler Bölümünde Görülen Öğrenimlerin Türk Müziği Bölümüne Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında 14.04.2016
Giyim Endistrisi Öğretmenliği İle Hazır Giyim Endstrisi Öğretmenliğinin Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü İle Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında
Eski Türk Edebiyatı-Yeni Türk Edebiyatı-Yeni Türk Dili-Eski Türk Dili ve Halk Edebiyatı Anabilim Dallarında en az üçünden birer Öğretim Üyesi Bulunması Hakkında YÖK ün Kararı
Arkeoloji Bölümü İle Klasik Arkeoloji Bölümünün Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında
Endüstri Meslek Lisesi Kalıpçılık Bölümünün Bir Üst öğrenim ile Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkındaki YÖK'ün yazısı 07-03-2016
İş Sağlığı ve Güvenlik Önlisans Programının Endüstri Meslek Lisesi Motor ve İş Makinaları Bölümüne Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında 07-03-2016
ÖYP Alım İlanlarında Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Lisans Mezununun Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümüne Başvurup Başvuramayacağı Hakkındaki Kararı 03.03.2016
Fizyoterapi-Rehabilitasyon Bölümü ile Odyoloji Bölümünün Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında Yükseköğretim Başkanlığının Yazısı 21.12.2015
İmalat Mühendisliği Bölümü ile Makine Mühendisliğinin Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yazısı 21.12.2015
Makine Mühendisliği Bölümü İle Otomotiv Mühendisliği Bölümü Eşdeğerliliğine İlişkin Yükseköğretim Kurulu Kararı 20.10.2015
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümünün Teknik Öğretmen Unvanına İlişkin Yükseköğretim Kurulunun İptal Kararı 19.10.2015
Tapu Kadastro Ön Lisans Mezunların Tekniker Ünvanının Kullanıp Kulanmaması Hakkında 31.07.2015
Aşçı Kadrolarında Görev Yapan Personelin, Teknikerler için Öngörülen Özlük ve Mali Haklardan Yararlanıp Yararlanamacağı Hakkındaki Görüş 19.08.2015
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarım bölümünde görülen öğrenimin Hakla İlişkiler ve Tanıtım ve Halkla İlişkiler Reklamcılık Bölümleri ile Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkında 02.04.2015
Elektronik Mühendisliği İle Elektronik Haberleşme Mühendisliği Bölümleri Mezunlarının Proje ve Uygulama Denetçi Belgesinin Verilip Verilemeyeceğine İlişkin Karar 25.03.2015
Mahalli İdareler Ve Şehircilik Yüksek lisans Öğreniminin Yerel Yönetimler Yüksek lisansıyla Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkındaki Karar 25.03.2015
Spor Yöneticiliği Bölümünün Antrenörlük Eğitimi Veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programları ile Eşdeğer Olup Olmadığı Hakkındaki Karar 25.03.2015
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Hakkında 24.02.2015
Tıbbi Biyolojik Bilimleri Bölümü Mezunlarının Dr. Ünvanını Kullanması Hakkında 24.02.2015
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Öğrenimi Hakkında 23.02.2015
Konaklama İşletmeciliği Bölümü Hakkında 23.02.2015
Turizm İşletmeciliği Yüksekokulların Altındaki Bölümlerin Eşdeğerliliği 06.02.2015
Tarım Ekonomisi Bölümü ile Zootekni Bölümü Eşdeğerliliği 21.01.2015
Hastane Yönetimi ve Organizasyon Önlisans Programı hakkında 25.12.2014
Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama Önlisans Programı Hakkında 24.11.2014
Eğitim Bilimleri Dalı-Eğitim Programları ve Öğretim Eşdeğerliliği 19.11.2014
Tarım Biyoteknolojisi Hakkında 17.11.2014
Mesleki Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesi Denkliği Hakkında 30.10.2014
Proje Yönetimi Yükseklisans Öğrenimi hakkında 30.10.2014
Odyolog Unvanı ve Kadrosu Hakkında 28.10.2014
Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi eşdeğerliliği 05.08.2013
Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesi Eşdeğerliliği 19.03.2013
Sağlık Kurumları İşletmeciliği ile Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Ön Lisans Programları hakkında 02.11.2012
Anaokulu Öğretmenliği ile Okul Öncesi Öğretmenliği Programlarının Eşdeğerliliği 15.10.2012
Sanatta Yeterlilik Programını bitirenlerin Dr. Unvanı Hakkında 18.05.2012
Bölüm Adı Değişikliğ. Hakkında 10.06.2011
Antropoloji Mezunları Hakkında 06.04.2011
Sanatta Yeterlilik Programını bitirenlerin Dr. Unvanını Kullanamayacağı Hakkında (ESKİ) 06.04.2011
Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Sayılan Bölümler Hakkında 11.03.2011
Gayrimenkul Yönetimi Programı ile Emlak ve Emlak Yönetimi Programının Eşdeğerliliği 18.01.2011
4'lük ve 5'lik not sisteminin eşdeğerliliği 03.08.2010
Lisansüstü Programlardan Mezun Öğrencilere Diplomalarda Bilim Dalı Verilip Verilmeyeceği Hakkında 07.10.2009
Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında 08.04.2009
Hastane Hizmetleri Yönetimi Bilim Dalı ile Sağlık Yöetimi Bilim Dalının Eşdeğerliliği 02.03.2009
Makine Programı ve Otomotiv Programının Bir Üst Öğrenim Olup Olmadığı Hakkında 02.03.2009
Sağlık İdaresi Yüksekokulunda görülen Öğrenimin Sağlıkla İlgili Bir Üst Öğrenimi Hakkında 22.01.2009
Tıbbi Dokümatasyon ve Sekreterlik Önlisans Programının Denkliği Hakkında 22.01.2009
Zootekni Programının Sağlıkla İlgili Bir Üst Öğrenimi Hakkında 22.01.2009
Kimya Mühendislerinin Sağlık Kimyacısı Kadrosuna Atanması Hakkında 16.09.2008
Hemşire Atamaları Hakkında 16.09.2008
Birim Açılması Hakkında 16.09.2008
Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri Hakkında 08.09.2008
Teknik Öğretmen Unvanı Hakkında 09.04.2008
Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin Sağlık Çalışanları için Mesleki Bir Üst Öğrenim Sayılıp Sayılmaycağı Hakkında 17.03.2008
Dikey Geçiş (Hemşirelik Bölümü Lisans Tamamlama ) Hakkında 03.03.2008
Toplum Sağlığı Hakkında 03.03.2008
Ev Ekonomisi Yüksekokulu, Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü Mezunlarının Sağlık Bilimleri Lisansiyeri Sayılıp Sayılmayacağı Hakkında 20.11.2007
Ev İdaresi Bölümünün Sağlıkla İlgili Bir Üst Öğrenim Sayılıp Sayılmayacağı Hakkında 20.11.2007
Grafik Programı Hakkında 20.11.2007
Sağlık İdaresi Bölümünde görülen Öğrenimin Çevre Sağlığı Teknisyenliğinin Bir Üst Öğrenimi Hakkında 20.11.2007
Sağlık Yönetimi Bölümünün Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Önlisans Programının Üst Öğrenimi Hakkında 20.11.2007
Tıbbi Laboratuvar Programının Sağlıkla İlgili Bir Üst Öğrenimi Hakkında 20.11.2007
Mesleki Eğitim Fakültesinde yer alan Bazı Bölümlerin Teknik Öğretmen Unvanı Kullanıp Kulanamayacağı Hakkında 24.10.2007
Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü Hakkında 22.10.2007
Sağlık İdaresi Yüksekokulu Mezunlarının Sağlık İdarecisi Unvanını Kullanabileceği Hakkında 17.07.2007
Fizik Bölümünün Sağlıkla İlgili Bir Üst Öğrenim Olup OLmadığı Hakkında 16.07.2007
Kurul Kararları, Yönetmelikler, Usul ve Esaslar, Diğer Yazılar
ALES Puan Türü Hakkında YÖK'ün Kararı
Uzmanlık Alanları
ALES Sonuçları
İkinci Öğretim Programlarının Kapatılarak Birinci Öğretim Programına Aktarılması
Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı İstihdamı
2547 sayılı Kanunun Ek-38 Maddesi Kadro Kullanım İzinleri
e-YDS Sınavına Başvurmak İsteyen Adayların Herhangi Bir Süre Sınırı Olmaksızın e-YDS'ye Başvurabileceklerine İlişkin YÖK Yazısı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Arasında İmzalanan Yabancı Uyrulku Öğrencilere İlişkin Usul ve Esaslar
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ALES Puan Türlerinin Belirlenmesine İlişkin Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yasal Öğrenim Süresine İlişkin Kararı
Lisansüstü Eğitime İlişkin YÖK Kararı
Sağlık Programları Çift Anadal'a İlişkin YÖK'ün Kararı
674 Sayılı KHK (2010 Yılı Öncesi Atanan ÖYP'liler)
Lisansüstü Eğitim (İş Sağlığı ve Güvenliği)
YÖKDİL Sınavına İlişkin Karar
Tezsiz Yüksek Lisans ve Tecrübe Kararı
Doğum İzni ve Süt İzni
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Okutman Ders Görevlendirilmesi ile İlgili Yazısı
Yükseköğretim kurulu Başkanlığının Denklikle İlgili Yazısı
Milli Eğitim Bakanlığının Mecburi Hizmet Devrine İlşikin Kararı
Mecburi Hizmet Devri-Usul Esaslar
Eş Durumu Mazeretiyle Mecburi Hizmet Devri ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Kararı
Yükseköğretim Genel Kurulunun 2547 sayılı Kanuna Tabi Personele Uygulanacak Disiplin Hükümlerine İlişkin Kararı
40-B ve 40-D ile İlgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Kararı
Kimya Bölümü ile Kimya Mühendisi Mezunlarının laboratuvarda Laborant Pozisyonlarına Atanıp Atanamayacağı Hakkında
Yükseköğretim Genl Kurulunun 24-12-2015 tarihli ÖYP Usul ve Esalar Hakkındaki Kararı
Yükseköğretim Genel Kurulunun 04-02-2016 tarihli ÖYP Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 04-03-2016 tarihli ÖYP Usul ve Esaslar Hakkındaki Kararı
Öğretim Üyesi Dşındaki Öğretim elamanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına Atamalarda ÖSYM ce yapılan YDS kullanılmasına ilişkin YÖK ün kararı
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yönlendirilmiş ÖYP İle İlgili Yazısı
Yunanistan İle Öğretim Üyesi Değişim Programı
39. Madde
Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Harçsız Pasaport İşlemleri İle İlgili Yazısı
Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016